بیوگرافی پامیلا الکلیک بازیگر نقش ژاکلین در سریال ساخت ایران

۱۳۹۹/۵/۱۵

بیوگرافی ژاکلین در سریال ساخت ایران

پاملا الکیک و همسرش پاملا الکیک ویکی پدیا پاملا الکیک اینستا اینستاگرام پاملا الکیک اسامی بازیگران ساخت ایران 2

تاریخ تولد: 25 اردیبهشت 1367
مکان تولد: دیرالقمر در کشور لبنان
تحصیلات: بازیگری از دانشگاه لبنان
قد: 165 سانتی متر

صفحه ی اینستاگرام پامیلا الکیک

https://www.instagram.com/pamelaelkik/

پامیلا الکیک بیشتر برای فیلم های شانس دوم ، سامرا و ساخت ایران شناخته شده است.او یک خواهر به نام آماندا دارد و به زبان های انگلیسی ، فرانسوی ، ایتالیایی و فارسی تسلط دارد. پامیلا الکیک ازدواج نکرده و مجرد است.

عکس های جدید پاملا الکیک

پاملا الکیک و همسرش پاملا الکیک ویکی پدیا پاملا الکیک اینستا اینستاگرام پاملا الکیک اسامی بازیگران ساخت ایران 2

پاملا الکیک و همسرش پاملا الکیک ویکی پدیا پاملا الکیک اینستا اینستاگرام پاملا الکیک اسامی بازیگران ساخت ایران 2

پاملا الکیک و همسرش پاملا الکیک ویکی پدیا پاملا الکیک اینستا اینستاگرام پاملا الکیک اسامی بازیگران ساخت ایران 2

پاملا الکیک و همسرش پاملا الکیک ویکی پدیا پاملا الکیک اینستا اینستاگرام پاملا الکیک اسامی بازیگران ساخت ایران 2

پاملا الکیک و همسرش پاملا الکیک ویکی پدیا پاملا الکیک اینستا اینستاگرام پاملا الکیک اسامی بازیگران ساخت ایران 2

پاملا الکیک و همسرش پاملا الکیک ویکی پدیا پاملا الکیک اینستا اینستاگرام پاملا الکیک اسامی بازیگران ساخت ایران 2

پاملا الکیک و همسرش پاملا الکیک ویکی پدیا پاملا الکیک اینستا اینستاگرام پاملا الکیک اسامی بازیگران ساخت ایران 2

پاملا الکیک و همسرش پاملا الکیک ویکی پدیا پاملا الکیک اینستا اینستاگرام پاملا الکیک اسامی بازیگران ساخت ایران 2

پاملا الکیک و همسرش پاملا الکیک ویکی پدیا پاملا الکیک اینستا اینستاگرام پاملا الکیک اسامی بازیگران ساخت ایران 2

پاملا الکیک و همسرش پاملا الکیک ویکی پدیا پاملا الکیک اینستا اینستاگرام پاملا الکیک اسامی بازیگران ساخت ایران 2

پاملا الکیک و همسرش پاملا الکیک ویکی پدیا پاملا الکیک اینستا اینستاگرام پاملا الکیک اسامی بازیگران ساخت ایران 2

پاملا الکیک و همسرش پاملا الکیک ویکی پدیا پاملا الکیک اینستا اینستاگرام پاملا الکیک اسامی بازیگران ساخت ایران 2

پاملا الکیک و همسرش پاملا الکیک ویکی پدیا پاملا الکیک اینستا اینستاگرام پاملا الکیک اسامی بازیگران ساخت ایران 2

 پاملا الکیک و همسرش پاملا الکیک ویکی پدیا پاملا الکیک اینستا کودکی پاملا الکیک اینستاگرام پاملا الکیک اسامی بازیگران ساخت ایران2

..